Всеки човек, който излиза пред аудитория, трябва да реши две важни задачи – да привлече и задържи вниманието на хората в залата. Освен това, интензивността и наситеността на използване на инструментите и методите за привличане и задържане на внимание в значителна степен ще определят формата на вашите изказвания.

Първата задача пред оратора  е да  привлече вниманието на аудиторията. Всеки оратор трябва да знае, разбира и използва една проста истина – нищо не може да се сравни с безразличието като непостоянството и непредсказуемостта. Няма нищо по-ужасно за оратора от постоянството и предсказуемостта. Да се привлече вниманието може само с контрастни действия. Тези действия могат да бъдат аудиални, визуални или смислови. Може би вече сте забелязали, че нищо не включва така добре аудиторията като първата минута мълчание. През това време всички чакат от оратора началото на изказването. А той мълчи. Защо мълчи? Всеки в залата си задава този въпрос и с интрига чака неговите първи думи.

oratosko-maistorstvo

За изпълненеито на тези инструменти и задачи вие можете да мълчите, да използвате различен тон и сила на гласа. Можете дори да използвате чужд език в изказванията. В допълнение, за да привлечете вниманието на аудиторията можете да използвате визуални канали – да стоите, да се премествате, да използвате жестове. Също така са добри и смисловите контрасти – преминаване от тема на тема, вмъкване на анекдоти и жизнени истории, шеги и други теми.

Разривът на шаблона винаги води до концентрация на вниманието, а именно това е необходимо в началото на всяко изказване.

Втората задача оратора трябва да решава в продължение на цялото изказване – да задъжи вниманието на аудиторията. За целта е необходимо да използвате следните инструменти – зрителен контакт с аудиторията, преки обръщения към конкретни хора, използване на глаголи, задаване на въпроси, използване на молби към аудиторията като цяло, както и към отделни участници, молби за изпълнение на физически действия.

 Привличане на вниманието:

  • Контрастни аудиални дразнители;

  • Контрастни визуални дразнители;

  • Контрастни смислови дразнители;

  • Излизане извън формата на изказване.

Задържане на вниманието:

  • Зрителен контакт;

  • Обръщение към конкретни лица;

  • Използване на глаголи;

  • Въпроси;

  • Молби.

 

Способи за привличане и задържане на вниманието на аудиторията

Зрителният контакт, това е първият допир на говорещия с аудиторията. Представете си две ситуации: оратора излиза, мълчи и не гледа аудиторията; оратора излиза, мълчи и гледа в очите участниците. В първия случай оратора сам се унищожава, без и дума да каже. В първия случай аудиторията няма да възприема оратора. Освен това, ще мисли за него лошо. Във втория случай – обратното. Аудиторията ще вижда и чувства, че оратора контролира ситуацията и, по-скоро чака нещо от залата, може би тишина.

В действителност зрителния контакт е много важен и в живота. Учете се да гледате хората в очите. Това не само ще придава откритост и прозрачност на вашите отношения, но ще допринесе за много по-различна енергия в живота ви, много по- положителна.

Ако оратора зрително контактува с някой от аудиторията, този човек няма да се отвлече поне в близките 2-3 мин.

Също така добре задържат вниамнието на аудиторията преките, директни обръщения към конкретни хора. Например, «… аз виждам във вашите очи, и ми се струва, че Вие  знаете отговора на този въпрос. Как мислите…?». След такъв въпрос, аудиторията максимално е включена в процеса. Факт е, че да бъдеш изолиран от цялата публика е винаги неудобно. И всеки от аудиторията ще знае, че следващия може да бъде той. Затова той внимателно ще слуша и изпълнява всички указания на оратора.

По този начин за привличане задържане на вниманието на аудиторията ще влияят и молбите на оратора към конкретни хора. Също така, много добре се задържа вниманието на аудиторията с молби за физически действия – запишете, погледнете през прозореца, станете, повдигнете се, сложете ръце на коленете, отпуснете се, концентрирайте се, повдигнете дясната ръка и т.н.

Използвайки този богат арсенал от инструменти за привличане и задъжане вниманието на аудиторията, всеки оратор ще може да работи ефективно, интересно и ценно за цялата аудитория.

Вижте още:

Ораторско майсторство – компоненти на речта на оратора

Курс: Риторика и увереност в речта

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения