Много дефекти на речта, като размито произношение на звуци, тяхната непълнота и заглушаване на отделни части от речта/думите могат да бъдат коригирани чрез специални упражнения, ако искате да имате красива сценична реч.

По принцип, всички самостоятелни занимания по корекцията на речта, които използват начинаещите актьори, са насочени към трениране на всички мускули на езика, изравняване на дишането, както и непосредствена работа със самата реч.

“За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо”.

Лао Дзъ

 uprajnenia-za-lice

Тренираме езика

На първо място е необходимо да се тренира най-силния мускул в нашия организъм – езика. Тези тренировки също винаги се правят преди важна реч, където се изисква правилно и красиво изложение на речта. Тук могат да се използват различни методи, като ухапване на езика по цялата му дължина, протягане в цялата му дължина, както и встрани на носа, натискането на бузите с върха на езика със задържане на напрежението за няколко секунди и т.н. Всички упражнения трябва да се изпълняват, докато езика не се измори.

Упражнения за лицето

Човек е в състояние да изобрази на лицето си много различни емоции, но нетренираното лице може да изрази не повече от тридесет мимически изражения. Освен това, мимиката на лицето влияе пряко върху речевия аспект, върху самата реч. Упражненията се извършват за всеки един от лицевите мускули отделно – напрежение, задържане, отпускане и повторение. Това трябва да се прави до умора. Резултатът се смята за постигнат, когато мускулите на лицето не се движат групово, синхронно, а може да се напрегне само желаната част на лицето.

Контрол на дишането

Не може да се постигне изразителен глас и красива реч с неравномерно дишане.  Трябва да се диша не с гърдите, а с корема. Речта се произнася на издишане, тогава диафрагмата се намира в максимално разтегнато положение. Можете да тренирате с произнасянето на реч при ходене из стаята. Важното е внимателно да следите своето дишане. При чести тренировки се изработва умението да се произнася дълга реч само на едно издишване.

Упражнения за развитие на красива реч

Работата с речта  е  на първо място, практика в произнасянето на звуци. Тук се изисква само търпение, тъй като за една тренировка трябва да се произнесат всички комбинации на съгласни с гласни. При произнасянето на звуците главата трябва да бъде високо вдигната, гърба изправен. Следващия етап  е произнасянето на скоропоговорки, като от начало трябва да се работи не за скорост, а за качество. Добре се получават скоропоговорките при тези, които първо добре са усвоили практиката на дишането.

 

“Не встъпвай в пререкания с празнодумците: речта владеят всички, умът е присъщ на малцина”.

Катон

Вижте още:

Как да развълнувате аудиторията – ораторско майсторство

Упражнения за силен глас

Актьорско майсторство – курс за Сцената на Живота


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения