Сценичните движения трябва да съответстват на емоционалното състояние на сцената, да се предават чувствата на героите във всяка поза, жестове и мимика.

Начинаещите актьори често не успяват да предадат нужното състояние и да създадат съответната атмосфера на сцената заради неумението да владеят своето тяло. Въпреки всичко, това може да се научи с чести и редовни тренировки. Проблемите ще бъдат решени само когато актьорът е напълно наясно със своите професионални способности.

Самостоятелното овладяване на техниката за сценични движения практически е невъзможно, тъй като това изисква тренировка на всички страни от този аспект – статика, център на тежестта, движение, енергия, инерция, скорост, инерция, и други сценични движения. На курсовете по актьорско майсторство се работи по всички тези аспекти в различни техники, които в бъдеще позволяват да се съединят получените умения в едно цяло и е лекота да се усвоява получената роля на сцената. По този начин се постига пълно подчинение на тялото – гъвкавост, ловкост, подвижност, смелост и др., които помагат на сценичните движения на актьора.

Наред с физическите техники се изисква усвояване на умението да контролира емоционално състояние, което е основната причина за неподчинение на тялото на актьора. Ако актьора се намира в нервно напрежение, преживява предстоящото изпълнение, неговото тяло ще бъде сковано и непослушно. Затова е важно да се изработи умението да се разпуска в подходящ момент и да не се обръща внимание на странични фактори.

На специални курсовете  се преподава подчинение на тялото на актьора чрез различни техники, които могат да се състоят  от танци, фехтовка, жонглиране, ходене по въже, акробатика и други упражнения, които помагат за подобряване на координацията, повишаване на вниманието, съсредоточаването, красивото падане и ставане и т.н. Всичко това позволява да се формира пластичен изразителен образ, без да се копира от някъде, а който отразява индивидуалността на личността на актьора.

Основното предимство на работа в колектив на курсовете по актьорско майсторство, е „закаляване“ на актьора, както и идентифициране на неговите слаби професионални качества. Самостоятелно постигане на хармонично развитие на сценични движения може да се постигне само с всестранно както физическо, така и психическо развитие.


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения