Ако не сте посещавали курс по Ораторско майсторство, сигурно у вас възниква въпроса, кои точно компоненти на речта дават обратна връзка. Да предположим, че твърдо сте решили да бъдете максимално конкретни, коментирайки своето изказване ( или това на друг човек), и дори преди това сте се настроили на искреност и дружелюбие.

oratorsko-maistrostvo-1 

Но на какво трябва да се обърне внимание на първо място? По какви критерии да подобрите уменията си? Всъщност, дори най-професионалното публично изказване може да се раздели на отделни части. Слушателите винаги обръщат внимание на тях, дори и несъзнателно. И само когато оратора ги е разработил правилно, на нужното ниво, в слушателите се създава впечатление за цялостна красива публична реч. Дори само един елемент да „куца“, веднага вниманието се насочва към него. Т.е., ако вашите жестове са твърде размахващи, по време на цялата реч вниманието на слушателите ще бъде съсредоточено на тях. Ако ако през цялото време „дърдорите“, на жестовете никой няма да обърне внимание, впрочем , и на речта.

С една дума, за да бъде речта красива и ефектна, за да постигнете целта на изказването, трябва да отделяте внимание веднага на много компоненти на речта – параметри на ораторската техника, които въздействайки на аудиторията, оставят определено впечатление от оратора и неговата реч.

И така, на кои компоненти на речта обръщаме внимание, за да кажем: « Ето, това ми хареса», «А тук трябва малко да се подобри»:

Гласови характеристики:

  • Темпо и сила на речта ( до колко комфортно е било за възприемане и чува ли се на последните редове);
  • Паузи и интонации ( ако е имало паузи, колко често са били и има ли място за специални «смислови» паузи, изкуствено или естествено е звучала интонацията);
  • Яснота и дикция ( дали оратора не «поглъща» някои окончания и колко ясно е произнасял думите).

«Език на тялото»

  • Излизане пред публиката ( как оратора излиза, направил ли е пауза преди началото на речта);
  • Външност ( съответстват ли дрехите на оратора на очакванията на залата, няма ли детайли, пречещи на самия оратор);
  • Позата на оратора и контакт със залата ( гледа ли оратора в залата или в тавана, контактува ли с цялата аудитория или вниманието му е насочено само към първите редове);
  • Преместването ( предвижаването) на оратора.

Съдържание: тук са важни такива важни компоненти на речта, като думи-паразити ( има ли ги и до колко те пречат на възприятието).

Разбира се, това не  са всички компоненти на речта, а основните, на които трябва най-вече да обърнете голямо внимание.

 

Вижте още:

Речевата грамотност на оратора

Курс „Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта“


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения