„Предпочитам сдържана разумност, пред бъбрива глупост.“

Марк Тулий Цицерон

Според Цицерон, красноречието се състои от думи и мисл

ciceron (2)

Цицерон

Според Цицерон, красноречието се състои от думи и мисли. Умението да използваш думи и голям запас от ярки, нешаблонни изрази, според него, е почвата и фундамента на красноречието.

Според Цицерон трябва да следвате четирите принципа: да говорите правилно, ясно, красиво и в съответствие със съдържанието. Ето защо, той придава голямо значение на упражненията за развитието на речта и е смятал, че речта се развива преди всичко с реч, в това число и писмената: „Перото е най-добрия наставник на красноречието“. Следователно, при подготовка на изказване е най-добре речта да се съставя в писмен вид.

В идеалния оратор Цицерон вижда висока култура, постоянно обогатяване на своите знания чрез четене на литература, изучаване на историята, интерес към философията, право, етика и естетика.

 Цицерон отбелязва, че тези и други качества се придобиват с помощта на специални упражнения, насочени към конкретен говорител като модел, съвършенство, т.е. упражненията трябва да включват елементи на подражание. Под подражание той няма пред вид копиране, а стимул за стремеж към съвършенство. За самия Цицерон образец е бил Демостен. Важно е оратора, ориентирайки се към съвършенство, да говори на своя език, да търси свой стил на речта, свои средства за убеждения, свои методи на ораторското майсторство.

Цицерон смятал, че красноречието се създава с постоянни упражнения. Своето майсторство той обяснява не толкова с таланта, колкото с трудолюбието и самообучението.

Вижте още:

Говорят великите оратори

Курс „Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта“

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения