Правилното речевото дишане е залог за успешна дикция, а без успешна дикция фактически актьорско майсторство е трудно постижимо, с изключение на мълчаливите роли. Красивият глас е невъзможен без правилна методика за речево дишане.

Изработването на красив глас започва с тренирането на речевото дишане с помощта на различни методики.

rechevo-dishane-1

Особености на дишането

Първото нещо, което трябва да научим е да правим правилно вдишване и правилно издишване. При това, вдишването на въздух трябва да бъде обемно и бързо. Не трябва да се разтяга, трябва да се вдишва бързо и кратко, както правят боксьорите или другите спортисти, а издишването на въздуха трябва да става бавно и плавно. Разбира се, ако се опитате да дишате така, без подготовка, в началото няма да се получи, ще усещате недостиг на въздух, въртене на свят и т.н. За правилното речево дишане са необходими редовни тренировки на диафрагмата. Целта на упражненията са насочени към укрепване на диафрагмата, придаване на безшумност на издишването и правилна динамика на вдишването.

Човек може да диша по различен начин. Има повърхностен тип дишане, когато при вдишването е задействана само горната част на гръдния кош. Дишането може да протече при пълно повдигане на гърдите и да запълни целия обем на белите дробове с кислород, така дишат певците, запълвайки целия гръден кош с кислород, а след това издишват с изпълнение на ноти и октави. Но най-оптималния тип дишане е диафрагмалното дишане, което е най-изморителното дишане, но то идеално подхожда за речевия апарат. Имеено диафрагмалното  дишане развиват повечето театрални актьори. При диафрагмалното дишане, целия обем на белите дробове се напълва с въздух, както и при гръдното дишане, но за разлика от гръдното дишане, тук диафрагмата се запълва с въздух постепенно.

За съжаление, повечето хора страдат от синдрома на повърхностното дишане, което е много вреден навик. При повърхностното дишане, белите дробове се пълнят с въздух само 25-30%, което вреди на нервната система и обмяната на веществата в организма. При повърхностото дишане не е възможно да се изгради красив глас, тъй като ще има постоянен недостиг на кислород. Ако се опитате да промените повърхностното дишане на диафрагмално, може веднага да забележите промяна в гласа. Гласът ще стане по-плавен, ще престане да бъде прекъснат и затихващ.

За актьора е много важно да усъвършенства своето речево дишане, да развие в себе си навика за диафрагмално дишане, тъй като с това ще постигне освен правилен глас, и ще отпусне своята нервна система, сваляйки от нея излишното напрeжение, което е недопустимо при изпълнение на роли.

 

Вижте още:

Говорят великите оратори

Актьорско майсторство – курс за Сцената на Живота

Детско театрално студио. Актьорско майсторство. Хореография за деца.

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения