Има 4 различни начини на усвояване на получената информация: зрителен, слухов, кинестетичен и тактилен. Всеки член от аудиторията запомня и възприема информацията по своему.

usvoqvane-na -informacia

Възприемане на информация

Зрително възприемане на информация. Хората запомнят и се учат, виждайки картини и по-малко се разсейват от шум. Такива хора лошо запомнят дългите устни презентации. За тях е интересно как изглежда презентацията, те харесва думи като „виждат, гледат, външен вид, представя и рисува“. Във вашата презентация тези думи ще им помогнат да си нарисуват картина в своето въображение.

Слухово възприемане на информация. Тези хора са лесно се разсейва от шумове по време на презентацията. Те запомнят бързо всичко чуто. Вашият тон, качеството на вашият глас е много важно за хората със слухови възприятия.

Тактилно възприемане на информация. Тези хора през повечето време говори със себе си. Те запомнят поетапно, постепенно. Хората с осезателно възприемане на информация знаят, че вашата презентация има смисъл. Думи като „чувства, усеща, разбира, мисли, решава“ ще бъдат полезни в презентацията.

Кинестетично възприемане на информация. Тази аудитория говори много бавно. Те са по-фокусирани върху чувствата си. Хората с кинетично възприятие учат и запомнят посредством действия и реални усещания. Те са заинтересовани от презентации, които им носят чувства. Думи като „ чувства, докосва, държи“ ще бъдат полезни за хората с кинестетично възприемане на информацията.

Около 40% от хората възприемат информацията визуално, 40% – кинетично, а останалите 20% – слухово и осезателно.

Вижте още:

Основи на ораторското изкуство

Как да се научим да контролираме своето внимание?


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения