Едни от причините за лошо представяне на оратора са мързел, глупост, малодушие. Вина за това имат ТЕ.

bad- speaker

Причини за лошо представяне на оратора

Мързел

Всеки оратор знае, че трябва да се подготви за речта. Но той не го прави.

Защо? Мързел!

Той знае, че на ораторско изкуство може да се научи. Да се намерят обучителни тренинги и курсове е лесно, но Мързела….

Всеки мързел има оправдания, но ако погледнете някои лоши речи на оратори, ще видите, че една от основните причини за това е мързела.

Глупост

Или невежество.

Очевидно е, че никой не иска да слуша глупав човек. А как се става умен? Трябва да се четат книги. Трябва да се тренира и напряга ума.

Но съществува мързела!

И често глупостта поражда мързела. Умствения мързел.

Е, има хора с умствена изостаналост. Но те не са оратори и не се стремят да станат оратори. Те са много малко.

Малодушие

Или неувереност.

Да говориш пред публика е страшно. И за да се представи добре, оратора трябва да се научи на смелост. За да говориш пред публика, независимо от страха, помага смелостта. Колкото по-често говори оратора, толкова по-малко е страха. А това го знае всеки човек.

Необходимо е да се действа независимо от неловкостта и смущението. Смелите го могат. Страхливците – не.

Смелост

За развиване на смелостта могат да се измислят много различни упражнения. Но пречи мързела. Или глупостта. Умният човек ще измисли как да развие в себе си смелостта! И волевия човек ще измисли как да развие в себе си смелостта!

Така, че тук причината за страх е мързела или глупостта.

Как да се преборим с мързела?

Противоположното на мързела е волята.

Воля

Умният човек ще измисли как да развие в себе си волята. Ако сам не се досети, ще прочете в книгите, които много обича. Такива книги има много, написани по различно време и от различни автори. Волята се развива във всички ситуации, когато човек прави нещо противно на мързела.

Преборвайки мързела, по-лесно ще се развие волята.

Между другото, въпросът за „недостатъчна мотивация“ също е извинение. Но няма да се задълбочаваме в това.

За да се развие волята, няма нужда от много ум. Но трябва да не те мързи да мислиш.

Смелият оратор не се страхува да говори пред публика!

Умният оратор ще измисли мъдра реч, която с удоволствие ще слушат. Волевият оратор ще репетира речта, за да я направи колоритна и енергична.

Всеки е чувал за всичко, писано до тук. Всеки умен човек знае тези истини още от детството си. Но….Постоянно има лоши оратори. И във всяка лоша реч се вижда – Мързел, Глупост, Малодушие.

Вижте още:

Логичност, точност и богатство на речта – Ораторско майсторство

Как да повишим енергетиката на публичната реч


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения