Известно е, че при хората има два вида внимание – произволно и непроизволно. Последният вид присъства в живота ни през цялото време.

Факт е, че най-вече не ние се увличаме от ситуацията или от някой обект, а нашето внимание само се приковава към него, извън нашата съзнателна воля. Произволното внимание се нарича внимание, което е подчинено на нашата воля, ние се съсредоточаваме върху решаването на някаква задача или мислителен процес, без да се отвличаме от странични фактори.

Защо да се научим да контролираме своето внимание?

vnimanie

Такова непроизволно внимание често играе в полза на актьорите. При наличието на множество зрителни дразнители, например, ярките сценични декори, новите хора и ситуация, вниманието се превключва между тези обекти, които отвличат вниманието от основната цел. В тази ситуация, актьора, произнасяйки сценичната реч, непроизволно мисли за страничните фактори, което му пречи да се „вживее“ в ролята и своя образ.

 Именно затова трябва да се научите да контролирате своето внимание и да изработите в себе си умението да се съсредоточавате при необходимост. Игнорирането на дразнителите е достатъчно трудно в актьорската кариера, тъй като на съсредоточаването пречи вълнението преди шоуто, мислите за реакцията на публиката, чувството за дълг към колеги и т.н. Всичко това води до грешни стъпки, което оставя непоправими следи в актьорската кариера.

Обучение

Упражненията могат да се извършват на специални курсове, както и самостоятелно. Първата задача е обучение на концентрация на вниманието. За да направите това, можете да вземете произволен предмет от домакинството и за 3-5 мин. Не само да не отмествате поглед от него, но и мислено да се съсредоточите върху него. На ум можете да си задавате въпроси за цветя, формата, предназначението на предмета и др. След това трябва да затворите очи и да си спомните всички детайли на изучавания обект. После се вземат под внимание по-отдалечени предмети и процедурата се повтаря отново. След успешни опити трябва да се премине на по-сложно ниво – изучаване на пейзажа или общата обстановка на непознато помещение, създавайки в паметта си всички детайли на видяното. Най-трудната част се състои в последователното редуване на такива нива. Ако вниманието се превключва самостоятелно, то трябва да се връща обратно с усилието на волята.

Въз основа на такава база може да продължавате обучението посредством концентрацията на вниманието върху миризми, собствената си фантазия, лица на обкръжаващите и т.н. Освен това, ако в началото на предмета трябва да се концентрирате за 5 мин., за сложни упражнения трябва да се отдели по-голям срок от време, което да бъде достатъчно за всички детайли на изработената картина.

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения