Ораторско майсторство. Примери от историята.

Добре известно е как  древногръцкия оратор Демостен е станал велик оратор. Първата му реч не е имала успех.

Когато Демостен произнасял първата си реч, народа му се смеел и изразявайки своето недоволство така крещял, че оратора не успял да довърши своята реч. Само с голямо усилие, упорита работа и постоянство Демостен преодолял своите слабости и се освободил от недостатъците.

 

Demosthenes

Демостен имал неясен, фъфлещ глас. За да направи дикцията си ясна, а гласа силен и здрав, той вземал камъчета в устата си и с тях четял извадки от произведения на поети. Упражнявал се в произнасяне на думи и фрази дори по време на движение или изкачване на стръмни хълмове. Стараел се да се научи да казва няколко стиха подред или някаква дълга фраза, без поемане на дъх. За да укрепи слабия си глас, да се научи да жестикулира, да позира пред слушателите, да владее мимиката, той си направил в подземието стая за занимания и работел в нея всеки ден. Често се уединявал със себе си за 2-3 месеца, бръснейки половината си глава. А в такъв вид е срамно да се появи пред хората.

Всяка среща, беседа, делови разговор Демостен разглеждал като тренировка за упражнения по красноречие. Оставайки сам, той бързо се спускал в тъмницата и повтарял целия разговор, стараел се да придаде на изложението хармония, да намери убедителни доводи, доказателства. Демостен се учил на да бъде добър оратор и от други известни оратори, негови съвременници. Koй е Демостен?

Цялото майсторство на Демостен било постигнато с постоянен, упорит, целеустремен труд!

Курс „Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта“


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения