В тази статия ще намерите наши съвети в 20 стъпки насочени към оратора. Оратор (лат. orator) е човек, който държи, произнася реч, но също този, който има дарбата да говори / да държи речи пред публика и пред обществото, този който има умения в красноречието.

Oratorsko maistorstvo i prezentacii

 

 1. Настройте се за аудиторията.
 2. Първо, разберете дали съдържанието на вашата презентация отговаря на интересите на аудиторията. Ако вашите интереси се разминават се тези, на аудиторията, опитайте се да прекарате „мостове“ за взаимно разбиране.
 3. По време на речта се дръжте уверено, демонстрирайки твърда убеденост в своите думи.
 4. Вашият поглед трябва да бъде насочен към слушателите. В никакъв случай не избягвайте погледи, насочени към вас. Не гледайте в една точка. Преди да започнете презентацията обходетете с поглед аудиторията, за да се убедите, че тя е готова за възприемане на вашите думи.
 5. Започнете да говорите след като в залата настъпи тишина.
 6. Започнете речта с кратко обръщение към аудиторията, след което трябва да последва секундна ( в случай на необходимост и малко по-дълга) пауза.
 7. Още с първите думи внимателно наблюдавайте реакциите на аудиторията.
 8. Следете за яснотата на речта, не говорете твърде бързо и в никакъв случай не говорете монотонно.
 9. Ако забележите, че част от аудиторията ви слуша не много внимателно, обърнете погледа си към тях, сякаш се обръщате именно към тях.
 10. Ако забележите, че аудиторията е изморена, започнете да говорите по-тихо, а след това ряко повишете глас (толкова, че аудиторията да усети, че искате специално да я ободрите).
 11. Ако забележите, че току що казаните от вас думи са намерили подкрепата на аудиторията, постарайте се незабавно да засегнете темата.
 12. В момент, когато успеете да постигнете положителна реакция от страна на аудиторията преминете към основната тема на презентацията. Положителните емоции, предизвикани от вас в слушателите ще ви помогнат да постигнете одобрение на вашите думи.
 13. В момента на въодушевление, предизвикано от одобрението на публиката, все пак не губете самоконтрол.
 14. Провокативните забележки също така не трябва да Ви безпокоят.
 15. По време на изказването не влизайте в дискусия, дори ако от местата се чуват провокативни викове. Кажете, че след изказването вие ще отговорите на всички въпроси. С това вие ще спечелите време, за да се настроите за дискусия. Освен това в хода на вашето по-нататъшно изказване всички или част от дискусионните въпроси могат да отпаднат, така че с тях и нуждата от самото разискване ще изчезне.
 16. В критични моменти на изказването е необходимо да говорите убедително, с акцент на всяка дума.
 17. Старайте се неприятните за аудиторията места в изказването да подкрепяте с примери. Подчертайте, че само истинската необходимост ви заставя да засягате подобна тема, а след това изглаждате остротата с няколко комплимента.
 18. Не правете обобщаващи изводи, неоправдани от гледна точка на рационалността, дори да ви се струва, че аудиторията го очаква от вас.
 19. В никакъв случай не показвайте вид, че речта ви се отдава трудно, че сте изморени или в някакви моменти се чувствате неуверено.
 20. След приключването на речта не забравяйте да благодарите на аудиторията за вниманието. Никога не допускайте, дори ако изкушението е страхотно, след речта да погладите егото си с нескончаеми аплодисменти.

20 съвета към оратора


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения