За какво е нужен емоционален интелект? Не е тайна, че от емоционалния фон, от емоционалния контакт зависи успеха на преговорите, а значи и успеха на бизнеса.

emocionalen-intelekt

Изучавайки сферата на емоциите, учените са успели да извлекат теория на емоционална интелигентност, която вече е помогнала на много предприемачи и ръководители да намерят на принципно ново ниво своите емоции и да станат по-ефективни при взаимодействието с другите хора.

Смята се, че емоционален интелект има всеки от нас. Това е как ние управляваме поведението, изграждаме общуването с хората и вземаме решения, които ни обезпечават постигане на високи резултати, в това число и в бизнеса. Ако говорим на научен език, емоционален интелект е система от качества и умения, включваща в себе си възприятие, преработка на информацията и реакция на тази информация, като се вземе предвид емоционалния фактор. Качествената връзка на емоционални и умствени процеси помага за увеличаване на ефективността на действията и реакциите. С други думи, това, как ние възприемаме, какво значение придаваме на думите, събитията и какъв способ на реакция избираме, зависи от нивото на развитие и типа емоционален интелект. Човек с високо развит емоционален интелект най-вярно възприема реалността и намира максимално адекватни и ефективни пътища за взаимодействие с нея.

Изучаването на връзката между емоциите и интелекта се оказва много важно във времето на развитие на бизнес корпорации. Как да управляваме своите и чуждите емоции? Как да уловим емоциите на другите хора и как да реагираме на тях? Тези въпроси се оказаха особено ценни за предприемачи и мениджъри, и от тук в крайна сметка се появи и въпроса за невромаркетинг.

Първата теория на емоционална интелигентност е създадена през втората половина на миналия век и се основава на развитието на психологията и неврологията. Първоначално емоционалната интелигентност се състои от четири основни умения, които са обединени в две групи: лична компетентност и социална компетентност.

  • Лична компетентност е способността да сте наясно с вашите емоции и да управлявате своето поведение. Тя включва самосъзнание и самоконтрол. Към нея се отнасят навиците за самосъзнание и самоконтрол. Самосъзнанието е способност точно да възприемате своите емоции и ясно да възприемате тяхната поява. Самоконтролът е възможност да използвате осведомеността за своите емоции, като останете гъвкав, да направлявате своето поведение максимално ефективно.

  • Социалната компетентност се състои от осъзнаването на емоциите на другите и управление на взаимоотношенията. Социална компетентност е способността да се разбере настроението, поведението и мотивите на другите хора. Управление на взаимоотношенията е способност да използвате осведомеността за своите емоции и емоциите на другите хора за успешно взаимодействие.

През последните 25 години и науката в областта на изучаване на мозъка, и психологията и бизнеса отидоха много по-напред, изучавайки взаимодействието между емоционалната и интелектуална сфера (IQ и EQ). Професор в Йейлския университет, съавтор на концепцията за емоционална интелигентност Дейвид Карузо казва: „Много е важно да се разбере, че емоционалният интелект не е противоположност на интелекта, не е триумф на сърцето над главата, това е единственият път за пресичане на двете“.

Емоционален интелект са навици, които се поддават на развитие. В тяхната основа лежат четири драйвъра: осъзнатост, самооценка, мотивация и адаптивност, и всички те позволяват усвояването на важни за живота и бизнеса стратегии.

  1. Осъзнатостта позволява да се формира Стратегията на философите. Развитието на осъзнатост позволява ясно да се осъзнаят собствените чувства, мисли и поведение.

  2. Самооценката позволява на човек да усвои Стратегията на звездите. Освен това, за да бъде развитието адекватно, е важно да се развиват навици като приемане, асертивност, положително възприемане на света и решителност.

  3. Мотивацията позволява да се усвои Стратегията на героите, чрез изработването на умения като откритост към новото, целеполагане, преживяване на неудачите, стремеж към себеактуализация и комуникативност.

  4. Адаптивността позволява развитието на Стратегията на ръководителите. Тя включва в себе си съпричастност, стресоустойчивост, вземане на решения и умения за общуване.

Емоционален интелект (EQ) е площадка, един вид основата на пирамидата на личността. Добавяйки отделни навици, ние усилваме тази основа. А в съединение с вектора на интелигентност (IQ) емоционалния интелект формира най-важната Стратегията на творците.

Именно тази жизнена концепция позволява действително да се реализира потенциала на човек, за да достигне най-високото ниво на себеактуализация. И колкото по-голям е обема на тази пирамида ( за сметка на развитието на  EQ и IQ), толкова е по-голямо нейното вътрешно пространство, и толкова повече възможности и влияния на своя живот, живота на другите хора и на света като цяло, може да окаже човек.

В бизнеса, умението ясно да осъзнаваш ситуацията, да мотивираш себе си и останалите хора за изпълнение на задачи, правилно да поставяш цели и да вземаш решения е в основата. Сега истинският преуспяващ ръководител и предприемач трябва да бъде творец. Създавайки продукти, услуги и впечатления, които променят този свят, е невъзможно без умения и навици за управление на емоциите.

Развиваме емоционален интелект

Първото правило: развивайте своите 5 чувства. Например, базово упражнение за развитие на осъзнатостта – „отключвайте“ чувствата едно по едно. Затворете уши и разгледайте обкръжаващата обстановка, постарайте се да разгледате всички детайли. След това затворете очи и се опитайте да се концентрирате върху звуците, и вашия слух ще се разшири, обхващайки повече пространство. И последния етап – затворете очи и уши, усетете своето тяло, вятъра, тревата…. Правете това един път в седмицата и скоро ще можете по-добре да разпознавате гласовите интонации на събеседниците, нюансите на мимиките, което ще ви позволи по-точно да определите явните и скрити послания. Също така ще разберете, как вашето тяло реагира на информацията, как преживява емоциите.

За развитие на адаптивността препоръчваме проста тренировка с емоциите, когато специално ги изобразявате: гняв, радост, щастие, тъга, интерес – прост и ефективен метод да шлифовате своето емоционално изражения. Резултатът – вашата ефективност като преговарящ се увеличава с няколко пъти!

В основата на развитието на самооценката е силата на позата. Това е положението на тялото, което задейства производството на допамин. Изправен гръб, ръцете нагоре, главата високо повдигната. Допаминът не е само „хормон на удоволствието“, той също така допринася за по-добро запаметяване на информация и повишава самочувствието. Една минута с това упражнение преди преговорите е безценна!

За развитие на мотивацията още сега напишете 10 неща, които обичате да правите. След това ги преформулирайте така, че да останат само глаголи. Например, написали сте: среща с приятели. Решете какво точно искате да получите от срещата – да разговаряте, да споделяте, да учите, празнувате? Намерете именно глагола, който най-добре описва вашето любимо занимание. Сега погледнете списъка и съставете план. В продължение на месец трябва да посветите по един ден на тези действия. Когато направите всичко това, за месец вие ще се придвижите по-близо до своите цели, отколкото за последните пет години. В края на краищата, този списък всъщност показва същността на вашия растеж. Движението по този път – това е Стратегията на твореца.

Вижте още:

Развитие на зрителната памет

Как да развием талант?


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения