Ще ви запознаем с някои фактори за успех на оратора при публично изказване.

uspeh -na -oratora

Зрително възприятие и външен вид

Това е много важен фактор за успех на оратора. Говорейки пред публиката, ораторът трябва не само да подготви своята реч, но и старателно да поработи над своя външен вид. Не е тайна, че на първо място посрещат по външния вид. Отдавна е доказано, че външния вид играе важна роля при първо впечатление.

Според статистики 55% от убеждаващата сила се пада на външния вид на оратора и зрителното възприятие на слушателите, на тона на гласа – 35% и на думите само 10%.

Слушателите на първо място са зрители. Те много внимателно разглеждат говорещия. Особено женската половина отделя голямо внимание на подробностите. Облекло, прическа и маниер няма да останат незабелязани. Човек, който не е уверен в себе си, лошо е подготвен или нерешителен, бързо се набива на очи. Публиката няма да иска да се съсредоточи и вникне в същността на неговото изказване. И колкото и да се старае оратора, ще бъде трудно да предразположи аудиторията към себе си.

Задържане на вниманието

uspeh -na- oratora

Изкуството на ораторската реч се състои именно в умението да изготви подготвен доклад и като истински майстор да може бързо да се ориентира и съставя логически изречения. Освен това, той умее да завладее своите слушатели и да ги заинтересува със своето изказване.

За задържане на вниманието ораторът използва специални методи, позволяващи не само да предразположи аудиторията, но и да я настрои на една психологическа вълна. Тук езика на тялото, тон на гласа и мимиката играят важна роля. Едно е да слушаш, но друго е да бъдеш чут.

Контакт с аудиторията

Речта на оратора в повечето случаи представлява монолог. Въпреки това, той трябва да бъде в състояние да намерите контакт с публиката. Ораторът трябва да се опита да установи връзка, дори и мнима. Само в този случай той може да очаква отговор. Един добър оратор е в състояние да улови настроението на публиката в точното време, за да коригира изказването си. Той сякаш чете мислите на слушателите и не им позволява да се отвлекат от поднасяната информация. Това прилича на мислен диалог, при който втората страна не произнася на глас своите желания.

Ораторското изкуство, това е имитация на живото общуване. Младите оратори трудно постигат това, но е напълно възможно при усвояване на основните реторични похвати. Сред тях са: пряко обръщение към публиката, емоции в изказването, придържане към разговорния синтаксис. Не е необходимо да се притеснявате предварително, всичко идва с опита, само трябва да положите усилия и търпение.

Зрителен контакт

Друго съществено средство за установяване на двустранно общуване, важен фактор за успех на оратора, е зрителния контакт с публиката. Ако ораторът чете подготвения текст и не откъсва поглед от него, интереса на публиката бързо ще падне. В този случай докладчика сам изгражда стена между него и слушателите. Не се препоръчва и гледането в ъгъл или таван. Само прехвърляйки погледа от един на друг слушател, оратора може да разчита на обединяване на аудиторията и постигане на ефекта на общуване, дори и на мислено ниво.

Нужно е да може оратора да чете реакцията по очите. В този случай той ще може да контролира аудиторията. Още щом забележи първите признаци на умора в слушателите, той ще може да използва един от проверените способи за зареждане на публиката. Например, това може да бъде смешен случай, афоризъм или пословица. Желателно е те да бъдат близки до темата на изказването. Но може и да не е, просто весел виц за събуждане на аудиторията. Емоционалното освобождаване при умора е най-добрия начин да се създаде приятелска атмосфера. Това ще позволи да се продължи изказването, а интереса на слушателите да бъде засилен, което е гаранция за успех на оратора.

Вижте още:

Къде гледа ораторът по време на публична реч

Причини за лошо представяне на оратора