От залата зависи колко гости ще могат да бъдат разположени удобно, а оратора да говори. Изхождайки от това твърдение, следва, че правилно избраната зала за тренинг, семинар или презентация до голяма степен определя успеха на самото мероприятие.

osvetlenie-na-zalata

Не е трудно да се намери подходяща зала, важното е да се имат пред вид някои характеристики на помeщението:

  • Местоположение;
  • Площ;
  • Акустика;
  • Вентилация;
  • Звукоизолация;
  • Техника и оборудване.

Всяка характеристика си има своите изисквания:

Местоположение на залата

Ако не говорим за някакво корпоративно мероприятие в зала на самата фирма, а за наето помещение е важно то да бъде намерено лесно. Осигурете указатели. Идеално е, ако имате и отделен вход. Ако вратата на сградата се заключва, трябва да предвидите час преди и  поне половин час след мероприятието тя да бъде отключена. При подготовката на мероприятието подгответе карта за достъп на всички налични видове транспорт в околността.

Площ на залата

Трябва да изхождате от простата сметка: 1,2 – 1,7 квадратни метра за всеки слушател и около 4 -8 метра за оратора. Ако залата се взема под аренда, трябва да се разглежда имайки пред вид броя на гостите. Например, за средна група от 25 човека са необходими 25 х 1,5 = 37,5 + 8 = 45,5 кв.метра площ, за да може слушателите да се разположат удобно, а ораторът да говори спокойно. Ако става въпрос за презентация пред 5-10 човека, най-добре да използвате заседателна зала. Ако се окаже, че местата са много, а хората малко, следва да се групират седящите места пред говорителя с посочената по-горе плътност.

Акустика на залата

Ораторът трябва да се чува добре както на първите, така и на последните редове. Важно е при това оратора да не напряга особено гласа си, особено ако изказването продължава повече от 1-2 часа, и е критично важно ако това е тренинг от 6 часа. Залата трябва да има отлични акустични качества, или специално оборудване – микрофон с високоговорители. В случай на изказване без микрофон, проверката на акустиката се прави по следния начин: гледайки залата вървите с някой редом до вас. Другия сяда на последния ред, а вие се връщате на сцената. Ако не се чува добре, при пълна зала ще бъде още по-зле. Ако изказването предполага микрофон, убедете се в това, че той не съска, не прави ехо, и най- важно силата да бъде регулирана.

Вентилация на залата

В покой  човек вдишва и издишва 500 мл въздух 13-17 пъти в минута. Издишания въздух съдържа 16% кислород, а останалата част е въглероден двуокис. Когато мозъкът не е правилно снабден с кислород, слушателят започва да заспива, вниманието се разпилява, и усилията на оратора отиват напразно. Убедете се, че  климатичната система работи добре, това е особено важно за помещения с ниски тавани. Ако няма климатик, уверете се, че при отваряне на прозорците залата няма да се напълни със звуци от вън, ясна ви е важността на звукоизолацията.

Техника в залата

Техниката в залата трябва да работи правилно. И трябва да знаете как да я използвате: включване, изключване, намаляване или усливане на звука, яркост и т.н. Ако използвате проектор, яснотата трябва да бъде определена преди мероприятието, а слайдовете качени в реда на демонстрацията, както и всички демонстрационни материали. Абсолютно непростимо е да се ровите във файловете и да губите време за това, особено ако времевите параметри на мероприятието са един час.

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения