Умението да говорим интересно е красиво и информативно, както и полезно във всяка жизнена ситуация. На всички, и на студентите на изпит, и на политиците, и на продавачите, предлагащи стока, е необходимо да говорят интересно и красиво.

Kak- da- govorim -interesno

Как да се научим да говорим интересно?

Красивата реч е залог за успех, но умението да говориш интересно не се дава на човек по рождение, на това трябва да се научиш. Това умение може да овладее всеки, иска се само настойчивост и практика, и познаването на определени методи.

Няколко основни принципи

Колкото и изненадващо да звучи, за да се научите да говорим интересно, трябва на първо място да отделите по-голямо внимание не на разговорите, а на четенето и писането. Четете повече! Избирайте добра литература. Четете и специализирана литература. Така ще можете да постигнете няколко цели едновременно: да разширите своя кръгозор, да обновите речниковия запас, да почерпите интересни теми за беседа и да се научите правилно да ги поднасяте.

Полезно е да прочетете някои класически произведения по теория на реториката (например Цицерон), както и да се запознаете с най-новите разработки на тази тема. Докато четете, вие постоянно ще намирате думи и фрази, които не сте използвали преди това в речта си, и колкото по-често ги срещате толкова по-здраво и естествено те влизат във вашия активен речников запас. Запомняйте значението на новите за вас термини и се старайте да ги въведете бавно в практиката, като ги използвате в подходящ контекст по време на беседа.

Kak- da -govorim- interesno-1

Устната реч е пряко свързана с писмената, тренирайки навиците си за писане на писма, вие едновременно разширявате своите комуникативни възможности. Записвайте си в дневник събития от изминалия ден и мисли по различни поводи, старайте се да формулирате мислите си максимално ясно, структурирайте своите записи, учете се да отделяте важното и да говорите по същество.

Дикцията е друг компонент на способността да говорим интересно. Има много техники за трениране на дикцията, запознайте се с тях. Разпостранен метод е научаването на скоропоговорки. Учете се да ги казвате бързо и ясно, и с времето ще забележите, че сте престанали да „губите“ края на думите, да „преглъщате“ и нарушавате отделни звуци.

Още по темата:

Как да станете общителен човек?

Как да се научите да говорите добре?