Девет изключителни съвета за това, как да повишите изразителноста на речта си и да станете по-интересен оратор.

Ораторско майсторство Тренинг „Техника за работа с вокално-речевите характеристики на гласа“. Едномесечен дистанционен практикум

  1. Вариране тоналността на изказването. Всички доклади, дори достатъчно официалните, не трябва да бъдат монотонни, лишени от особеностите на подаване на различни структурни части
  2. Отделяне на основните мисли. Като правило, всяко съобщение, произнасяно от трибуната имат различно смислово натоварване, променящо се в хода на изказването.
  3. Поставяне в хода на изказване риторични въпроси. Традиционно към риторичните въпроси се отнасят въпросите, предполагащи определен отговор ( това са да или не).
  4. Използване на форми за диалог. Поставянето на риторични въпроси в определена степен може да се смята за форма на диалог.
  5. Призив към действие. Съпричастността на слушателите с говорещия, тяхната заинтересованост във възприемане на думите, произнасяни от трибуната, до голяма степен способства за обръщение към аудиторията за сътрудничество и решаване на поставените в речта на оратора проблеми.
  6. Включване на образни сравнения, поговорки и други форми. Ако времето позволява, включването в доклада на образни сравнения, пословици, поговорки, метафори и други изразителни форми е напълно оправдано.
  7. Използване на примери. Ролята на примери като стилистична форма на изразителност на речта е аналогична на въздействието на образните сравнения и поговорки.
  8. Прилагане на повторения. За акцентиране вниманието на слушателите върху някаква важна мисъл, конкретна информация ( например, изразена в цифрова форма) ораторът може да приложи достатъчно разпостранения в риториката метод – повторенията.
  9. Демонстрация на ангажираност и убеждение. Вероятно всеки от нас може да потвърди, че общото настроение на говорещия, отношението му към това, което казва, се предава на публиката.

www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения

До известна степен всеки от нас е развил логическото мислене, това се изисква от обществото и начина му на живот. Но за по-добро разбиране на законите на реалността и възможността да се работи с тях, трябва да се мисли логично на по-високо ниво от обикновените хора.

Continue reading

Всяко лято планирате времето, да се забавлявате, да плувате и да правите слънчеви бани. Като цяло да се отпуснете. Но ако наистина не се получи нищо от това, тогава лятото ви е преминало в борба с рутината. И всичко това, защото не ви стига времето.

Continue reading

Еристика, или как да излезем победители от спора. Всеки от нас е участвал в най-различни спорове и дискусии, така че общите принципи на водене на спора са ни известни без всякаква теория. Спорът е сблъсък на интереси, позиции, в хода, на които всяка от страните аргументирано отстоява становище по обсъждания проблем и се стреми да обори аргументите на другата страна.

Continue reading

В съвременния свят на технически постижения, където всяка информация може лесно да бъде намерена в интернет, умението да общуваш става все по-ценен навик. Развитите комуникативни навици помагат успешно да се продават продукти, да се преговаря, да се говори пред публика, да разбираш събеседника и да бъдеш разбиран.

Continue reading

Ако се замислим, има много сфери, в които може да се наложи актьорско майсторство за живота. Освен това, интереса към актьорското майсторство за сцената и живота има не само сред специалистите и тези, които желаят да се запишат в театрален колеж.

Continue reading

Много бизнесмени се интересуват от това, как да подобрят своята разговорна реч, тъй като това е важно за водене на преговори, ефективно сътрудничество с клиенти и партньори. Разговорната реч играе не малка роля и за саморазвитието.

Continue reading

Струва ви се трудно да плачете на сцената или в кадър, или смятате развитието на мимиката на лицето за неизпълнима задача? Предлагаме ви няколко техники с помощта на които ще можете напълно „естествено“ да пуснете сълзи или да плачете, например на снимачната площадка, или дори в бита без причина.

Continue reading