Красноречието  е цяло изкуство, умението да управляваш умове, да бъдеш интересен събеседник.

Eloquence-2

Искате ли да можете да говорите на всяка тема, да се научите да разказвате скучни неща интересно, да излагате мислите си в убедителна и аргументирана форма, с лекота да импровизирате или ясно да следвате подготвената реч? Ако да, трябва да постигнете изкуството на красноречието.

За да се научите да говорите красиво, трябва:

  1. Да намерите хармония на вътрешното си състояние, т.е. да преодолеете липсата на доверие или страх от непозната публика, за да настроите на положителен резултат. Разбира се, възможността за преодоляване на вълнението при публичното говорене идва от практически опит, който може да бъде получен ако посещавате курсове по „Актьорско майсторство“. На занятията вие ще научите как да развиете красноречието и да се преборите със страха от сцената и непознатите събеседници. Там също така ще ви покажат вашите грешки и ще ви дадат съвети за отпускане, премахване на тревожността преди представление, обучението може да ви помогне и да станете по-уверена в себе си личност;
  2. За да усвоите красноречието, трябва да работите над качеството на речта, звукът, дикцията. Да говорите бързо и много не означава красиво. Има много добри практики, които включват различни видове дихателни упражнения и загряване на словото. Много от тези упражнения са ефективни само ако ги правите с професионален учител по актьорско майсторство. В противен случай неправилното изпълнение на техниките не подобряват дикцията и не подобряват правилното дишане, необходими за дългото говорене;
  3. Да развиете красноречието ще ви помогне тема на изказване, която е интересна за вас и ви увлича. Вашето „хоби“ може да стане ваша „визитна картичка“. Не се страхувайте да говорите за вашето любимо хоби или приятно събитие. Така ще се покажете пред аудиторията като енергичен, „жив“, и разбира се, красноречив. За целта и в най-сухата и научна тема, намерете начин да вмъкнете любопоитни факти, да направите аналогии с интересни събития, да изобразите схема за опростяване на съдържанието на вашия доклад, използвайте илюстрации и видео материали;
  4. Опитайте се да се шегувате с аудиторията, нейната благосклонност непременно ще разкрие вашето красноречие. Тренирайте себе в импровизация на уроците по „Ораторско майсторство“ и смело участвайте във всякакви тренинги за развитие на вашата увереност. Красноречивият оратор винаги ще излезе „сух от водата“. Той може да парира всеки неудобен и труден въпрос, да се справи с негативното настроение на публиката;
  5. Развитието на красноречието трябва да бъде паралелно с тренировките на вашата памет. Запомняйте ярки обрати, идиоми и фрази, които ще направят вашата реч ярка, отличителна и запомняща се.

 

След като сте наясно как действат тези или други думи и изрази на вашия събеседник, вие ще можете ефективно да управлявате съзнанието, а това означава, че вашата реч ще постигне нужния резултат.

Ето защо, наскоро стана модерно да се учи НЛП (невро-лингвистично програмиране), или да се отделя огромно влияние не само на речта, но и на невербалното общуване ( жестове, пози, мимики), които ще ви добавят още тежест като събеседник.