Да говорим правилно – важно ли е това? Красивата реч е привилегия на интелигентния и успешен човек. Но какво означава да говорим правилно?

По принцип, ако се научите как да подбирате синоними към всякакви думи, може забележимо да увеличите своя активен речников запас и да обогатите речника си.

da -govorim -pravilno

Учим се да говорим правилно и красиво

Например, искате да кажете „направо да полудееш“, кажете „невероятно“, „невъзможно“, „кой би могъл да си помисли“ и т.н. Така ще се научите бързо да мислите и да импровизирате с отговорите. Също така по време на паническите атаки на сцената, богатия речников запас ще ви помогне да запълните неловката пауза.

Как да се научим да говорим правилно и красиво – упражнения

За щастие, има много самостоятелни упражнения за развитие на речта, както и ефективни задания как да се научим да говорим правилно на тренинги и актьорски курсове.

Ето някои от тях:

  1. Изберете 5 случайни думи, които първи ви дойдат на ум. Опитайте се с тях да съчините малък разказ. Постарайте се той да бъде 2-3 минути. Такива упражнения често може да се видят на актьорски курсове или тренинги. Това упражнение не само е основен начин за подобряване на съдържанието на речта, но и перфектно подобрява въображение.
  2. Вземете текст от някой вестник и заменете в него всички глаголи, съществителни или прилагателни с техни синоними.
  3. Не забравяйте, че не е само важно какво казвате, но и как го казвате. Най-ужасната ситуация може да спаси усмивка и уверен поглед. Именно по тази причина на тренингите, посветени на това как да се научим да говорим правилно и красиво, на първите занятия учат как да стоите, да се движите, да гледате залата от сцената, да преодолявате мускулните или гласови спазми, да работите над дикцията.
  4. Четете повече литература, слушайте умни хора, посещавайте масови културни мероприятия. Тази практика ще бъде част от вашето самостоятелно обучение. Водете диалози и преразказвайте на събеседника всичко прочетено и чуто в ежедневния живот.
  5. Красивата реч предполага и красиво звучене. Четете много скоропоговорки, правете го всеки ден най-добре пред огледалото. Методите за четене на скоропоговорки е неотменна част от подготовката на актьорите за театъра, а именно те имат най-красивата реч и дикция.

Пожелаваме ви да се научите да говорите правилно и красиво, и речта ви да стане наслада за ушите на вашето обкръжение!