В съвременния свят на технически постижения, където всяка информация може лесно да бъде намерена в интернет, умението да общуваш става все по-ценен навик. Развитите комуникативни навици помагат успешно да се продават продукти, да се преговаря, да се говори пред публика, да разбираш събеседника и да бъдеш разбиран.

Komunikativni -navitsi-1

Трудности в общуването могат да възникнат при недостатъчно добре развити комуникативни навици. Жизнения опит ни учи да решаваме много проблеми чрез преговори, но понякога обстоятелствата са такива, че натрупаните знания и опит не са достатъчни за решаване на проблемите.

Също така, ние се поддаваме на стереотипите, изработени в нас в продължение на живота ни, и когато те не дават нужния ефект.

За да можете да овладеете объркването и да вземете ситуацията под контрол помага развитието на комуникативни навици. Тяхното усъвършенстване помага да разширите комуникативния си опит.

Осъзнавайки и променяйки обичайните реакции, човек се научава да разглежда ситуацията от различен ъгъл, дава си свободата да избере отговора. С течение на времето усъвършенстваното от практиката, доведените до автоматизъм нови схеми на поведение ще ви донесат желаните резултати на успешно общуване.

Овладяване на комуникативните навици засяга както вербалната, така и невербалната комуникация и ще ви позволи:

 • Лесно да установите контакт и да го поддържате;
 • Да направите правилното впечатление на събеседниците;
 • Да овладеете психотехниката на работа с публиката;
 • Да се научите да аргументирате убедително позицията си;
 • Успешно да отстоявате своите интереси;
 • Безболезнено да преодолявате конфликти;
 • Разбиране на мотивите на собствените думи и действия и реакциите на другите;
 • Ефективно да слушате и активно да задавате въпроси;
 • Осъзнато да използвате невербални начини за комуникация;
 • Диагностициране на психологическото състояние на противника;
 • Да отделяте и неутрализирате манипулациите;
 • Да създадете атмосфера на доверие както в работния колектив, така и сред приятелите и роднините.

Обърнете внимание на развитието на комуникационните си умения – резултатите няма да ви карат дълго да чакате! Отработете получените знания, построявайки ефективни отношения с приятели и колеги. Научете се да използвате общуването като инструмент за постигане на вашите цели, защото владеещия думите – владее ситуацията!

Ако искате да бъдете уверен и общителен човек, прочетете:

Развитие на комуникативни навици и увереност в общуването

5 упражнения за тренировка на навици за формулиране и задаване на въпроси 

Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации“

8 съвета как да измислите привлекателно заглавие на публичната изява 

и още много други полезни материали в http://training-center.bg//?s=комуникативни+навици