Постоянният контакт с аудиторията е ключов при публичните изяви. Ако няма контакт с аудиторията, или се губи смисъла на самото изказване, или се снижава рязко неговата ефективност. Работата по поддържане на контакт с адуторията е многостранна и едновременно се извършва в няколко направления.

За успешното общуване с аудиторията, постоянния контакт е много важно да се направи в диалоговите елементи на изказването. Диалогът е основната комуникативна форма на речта. Именно диалога е началната, първична форма на съществуване на езика, отговарящ на самата природа на човешкото мислене, което по своята същност е диалогично. Всяка казана или предполагаема дума представлява реакция на чужда дума.

Контакт с аудиторията

За контакта с аудиторията трябва да се помни още при подоготовката на речта. Съществуват специални речеви действия, предназначението на които е установяване и поддържане на контакт. Към тях се отнасят: обръщение, приветствие, комплимент, прощаване. Версиите на тези речеви актове са добре разработени и са в учебниците по речевия етикет. Трябва да изберете за себе си няколко варианта от всички тези действия и добре да ги усвоите в интонационно отношение, по отношение на стила. Може да започнете изказване без приветствие и обръщение  само на бизнес среща от тесни специалисти, с които имате доста чести срещи. Обръщенията могат и трябва да се използват и в централната част на изказването, те активират вниманието на слушателите.

Много важна роля в поддържането на контакта играят метатекстовите конструкции. Метатекста са тези думи и предложения във вашата реч, в които вие говорите за това, как тя е построена, защо и в каква последователност смятате да говорите или пишете, т.е. това е текст в текста. Метатекстовото оформление на изказването може да се сравни с пътна маркировка и поставяне на пътни знаци на завои, наклони, труднодостъпни места. Добрият оратор винаги обозначава с метатекстовите конструкции части от своето изказване: в началото на своето изказване аз бих искал да обърна внимание на….; да повторим още веднъж….; сега ще преминем към въпроса за….и т.н.

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения