Проактивното мислене е нов тип мислене, който помага да получите повече от ресурсите, с които разполагате и да се превърнете в истински лидер. За разработване на проактивното мислене помага ненадминатият метод QBQ, за който Джон Милър пише в книгата си „Петте принципа на проактивното мислене“.

jpg

QBQ е умението да се задават правилните въпроси. Той се основава на пет принципа.

И така, какво означават правилни въпроси по метода  QBQ? Това означава:

 1. Въпроси, които винаги съдържат личното местоимение „АЗ“. Ние признаваме 100% отговорността за всичко, което се случва в нашия живот и пълна отговорност за своята работа.

 2. Методът QBQ разглежда, на първо място, постъпките на хората.

 3. Въпросите по метода QBQ не започват с думите „защо“, „кога“ или „кой“? В края на краищата, ако въпросът започва със „защо“, се сваля от хората персоналната отговорност и се включва състоянието на жертва. Например: „Защо това се случи именно с мен?“. А въпросите, в началото на които стои „Кой“, стоварват вината върху другите хора. Например: „Кой е виновен за това, че нашите приходи са паднали до 300 на сто през това тримесечие?”.

Нека да сравним:

НВ (неправилен въпрос): Защо моите служители не са инициативни?

Въпрос QBQ: Как мога да повиша мотивацията на служителите?  

НВ: Кога ще бъдем в състояние да се измъкнем от тази черна дупка?

QBQ: Как мога да увелича продажбите на моята фирма?

Пет принципа на метода

Както вече казахме, метода QBQ се основава на пет принципа. Ако вие задавате правилните въпроси по тези пет принципа, ще можете да постигнете огромни резултати.

Обучение

Много често, когато се опитваме да научим нещо ново, ние попадаме в „капана на опита“. Например, мениджърът копира стила на поведение на предишното управление и не може да постигне целите си.

Въпросите по QBQ, които ни помагат да се обучим, звучат така:

 • Как мога да стана по-ефективен лидер?

 • Как мога да изпълнявам задълженията си по-добре от предишното ръководство?

 • Как максимално да внедря знанията, които съм получил?

Отговорност

Ние много често сваляме отговорността от себе си, ако задаваме неподходящите въпроси: „Кой ще ми каже, какво трябва да се направи?“, „Кой е виновен?“, „Защо ден след ден работата ви става все по-лоша?“.

За да си върнете персоналната отговорност, въпросите трябва да задавате така:

 • Какво мога лично да направя, за да се намери решение на този проблем?

 • Как мога да си върша работата по-ефективно?

 • Как мога да излезна от състоянието на жертва?

Креативност

Методът QBQ позволява да се развива и креативност. Какви въпроси трябва да се задават, за да се развият тези качества?

 • Как в рамките на ограничени ресурси и възможности мога да получа повече?

 • Как да получа необходимата информация?

 • Как мога да използвам този инструмент още?

Креативността е огромно предимство.

Услуга

По всяко време, най-голям успех постигат лидерите, които са ангажирани с услугата.

Кои въпроси в този случай ще бъдат неправилни?

 • Защо трябва да помагам на другите?

 • Кога нашите посетители ще станат по-благодарни?

 • Защо трябва да давам повече?

Правилните въпроси според методът QBQ:

 • Какво мога да направя, за да разбера по-добре това, което иска другия човек?

 • Как мога да дам на клиента повече ползи?

 • Как мога да стана по-добър?

Давайки, ние получаваме повече. Осъществявайки щедри постъпки ние получаваме още повече поводи да бъдем щедри.

Доверие

Фундаменталното качество на всеки мъдър ръководител е доверието.

Ако искате да си задавате безполезни и деструктивни въпроси, те изглеждат така:

 • Защо моите служители са толкова мнителни?

 • Кога ще знам истината за моя екип?

А ето и добрите въпроси:

 • Как мога да повлияя на ситуацията, за да я подобря?

 • Какво може да се направи, за да се подарят положителни емоции на служителите?

 • Как мога да стана по-добър от гледна точка на човешките качества, за да ми се доверяват?

Задавайки правилните въпроси, ще получите всичко, което искате.

 

По мотиви на книгата на  Джон Милър „Пет принципа на проактивното мислене“.

Вижте още:

Как речта влияе на съдбата?