Малко са мениджърите, които обичат да говорят пред аудитория, особено ако трябва да съобщят неприятни новини,  дори при най-добрите обстоятелства. Честото говорене пред публика е една от най-сложните задачи.

Bad- news

Вълнението, което вие изпитвате от това, че ви предстои да кажете неприятни новини, може да  накара всеки мениджър да започне да заеква.

Например, един случай, когато мениджърът скривал информация за това, че трябва да се уволнят някои работници. Но когато дошло време за уволнения, започнали да ги уволняват. Тръгнали слухове от един уволнен работник, който започнал да звъни на останалите, че скоро им предстои уволнение. Работниците започнали стачка направо пред клиентите. Ето как неумението да се кажат неприятни новини може да се отрази на вашия бизнес.

Но ако вие, като ръководител, можете правилно да се държите в ситуации, ще можете да избегнете ненужни конфликти. Мениджъри, чиито работни места са пълни с слухове, не трябва да мълчат. Но много от тях постъпват именно така, защото се страхуват да не добавят допълнително раздразнение в персонала. Първото правило за съобщаване на информация е да говорите това, което знаете, когато разберете за него.

Дори ако това, което знаете е ограничено, можете да направите открит диалог между вас и вашите служители. Това ще ви даде възможност да разберете от какво са обезпокоени те и да предотвратите необоснованите слухове.

Освен това, можете да дадете на служителите да разберат, че техните интереси са взети под внимание. Мениджърите трябва да внимават за тона и думите, които използват, трябва да мислят как тези думи ще бъдат възприети. Ръководители, които съобщават неприятни новини, често с неутрален тон цитират факти. Независимо от това, че за работниците е важно да знаят какво се случва и защо, не по-малко важно е да се обърне внимание на това, каква болка носят на вас тези промени. Не мислете, че работниците не знаят какво чувствате вие. На работниците е нужно техният ръководител да подчертае какво влияние оказват трудните решения, за да подчертае стойността на всеки служител и неговия принос.

Мениджърите трябва да положат всички усилия, за да се улесни възприемането на ситуацията от всички служители. Разкажете на работниците за всички алтернативи, за да облекчите възприятието на тази неприятни новини, чувството на безпомощност и разочарование. Откровената беседа е подходяща в случаите, когато трябва да се съобщи за увеличаване на задълженията, тъй като това ще помогне за възстановяване на моралното състояние и увереност на работниците.

Неприятни новини не трябва да бъдат съобщавани лошо или агресивно. Честното и ясно  общуване ще ви помогне да откриете пътя към новото начало!

 

Вижте още:

Три причини за страха, който изпитват ораторите и „антидот“ за тях

Вълшебната сила на речта


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения