Ораторско изкуство

Ораторско изкуство
**   **

Ораторско изкуство
**   **   **

 Изкуството на разказвача или ораторското изкуство е един от двата жанра за комуникация. Другият жанр е беседата ( разговор – обмен на реплики и въпроси). Но ако да говорим се учим още в детските години и трябва да задълбочаваме съществуващите навици, например в професията, за навиците на ораторското изкуство не отделяме нужното внимание. Презентации, изказвания, лекции, произнасяне на тостове – всичко това се оказва недостъпно за много хора, които не владеят навиците на ораторското изкуство.

В днешно време не е достатъчно да бъдеш добър специалист, трябва също така да можеш добре да се представиш, да разкажеш за своите услуги, продукти, възможности. Понякога е невъзможно да се запознаеш с желания партньор, ако не можеш добре, ефективно да се презентираш. Има гениални оратори по природа. Но за много хора ораторското изкуство е необходимо като наука, която трябва да бъде овладяна. За овладяване на тази наука пречат много негативни фактори: страх от публично изказване, неразбиране на реалните потребности на аудиторията, непознаване законите на риториката (форми на речи и ефективни словесни формули). Практиката показва, че четенето на книги и слушане на лекции по публично говорене не носи видими резултати.

Въпреки това посещениеto на жив тренинг, развиващ навиците на ораторското майсторство може да засили вашите възможности и да ви помогне бързо да постигнете желаните цели.

В Тренинг Център Айджей освен курсовете по актьорско майсторство, стресоустойчивост ( стреса пречи на актьорите и ораторите) се отделя внимание и на тренинги по развитие на навиците по ораторско изкуство и риторика. Курсът по ораторско изкуство помага да се развие увереност в публичното говорене, да се говори красиво и убедително, да се управлява гласа, да се използват методите на актьорското майсторство, да се увеличат ресурсите на паметта, да се развие харизмата ( собствената индивидуалност на сцената).

Курсовете по ораторско изкуство се посещават от различни хора: мениджъри, адвокати, учители, бизнесмени, политици, търговци – всеки от тях тук получава полезна информация и безценни умения.

Ако в древни времена красноречието се е смятало за вродена дарба, скоро ще се убедите от собствен опит, че законите на красноречието са постижими, и да блестиш с красноречие е много по-лесно, отколкото сте си мислили.

Ораторско майсторство и прзентационни умения