Има няколко риторични канони, по които става построяването на речта. Те са уместни не само в публичните изяви на оратора, но и в ежедневния живот, по време на обичаен разговор.

Следвайки ги, човек ще може да изрази своите мисли компетентно, и те ще бъдат достъпни за обкръжаващите.

orator (2)

  • Първи етапинвенция. Тук оратора подбира материала, който след това ще бъде подложен на обработка ( обмисляне) и ще бъде демонстриран. Именно в този, първи етап от построяването на речта се отделя това, което ще говори оратора.
  • Втори етап – диспозиция. Тук темата става понятие, тук тя се включва в други понятия. В този период се формира композиционната схема на изказване, отделят се логическите връзки между обектите на анализ. По този начин, диспозицията е гарант за правилното разбиране на апарата на речта.
  • Трети етап – елокуция (лат.elocutio). Избор и разположение на думите в речта, организиране на детайлите, учение за подбора и съчетаването на думите, учение за фигурите. Вербализацията може да става посредством нелогични способи, които често стават главни инструменти на въздействие: тропи и фигури.
  • Четвърти етап – действие. Тук оратора отработва бъдещото изказване, отчитайки интонацията на гласа, паузите и самото произнасяне на думите. Също така на този етап се определят жестовете и мимиките, които позволяват информацията да се поднесе хармонично и правилно да въздейства на аудиторията.
  • Пети етап – мемория. Сега оратора трябва да запомни своята реч, за да може бързо да се ориентира в това, за което ще говори.

Вижте още:

Хигиена и профилактика на гласа

Курс:Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения