Способността правилно да формулирате мислите си и да ги предавате на другите играе важна роля в общуването между хората, независимо дали това е приятелски разговор, бизнес преговори, желанието да се убеди, или научи нещо човешко.

pravilno- da- formulirate -mislite- si

Основният проблем за неразбирателство между хората възниква от неумението правилно да се формулират мислите. Недостатъчно ясно формулираната мисъл дезинформира събеседника.

Какво ще помогне да се научите правилно да формулирате мислите си?

  • Четенето ще ви помогне правилно да изразявате мислите си. Ползата от четенето е очевидна. Четете добра и разнообразна литература. Четете класика. Трябва да четете внимателно, да анализирате прочетеното.
  • Богатият речников запас е добър помощник в умението красиво да формулирате своите мисли, разширявайте го.
  • Едно е когато се опитвате да изразите мислите, като търсите подходящата дума и оскъдния речников запас не ви позволява да я намерите, а друго нещо е когато просто не можете бързо да си спомните думата, да намерите подходящия израз. Отделете внимание на развитие на паметта и дикцията.
  • Воденето на дневник или блог също ще ви бъдат в помощ. Пишете красноречиво, ярко, за това което се случва във вашия живот, за това което ви вълнува, за настроението, емоциите ви.
  • Участвайте в дискусии в различни форуми, изказвайте се. Учете се да дискутирате и развивате умението да отстоявате своята гледна точка.
  • Английският философ от 19 век, John Mill пише: „ Логиката е преследвач на тъмното и объркано мислене; тя разсейва мъглата, скриваща от нас нашето невежество и караща ни да мислим, че разбираме този въпрос, а ние не го разбираме. Аз съм убеден, че в съвременното възпитание нищо не носи по-голяма полза за изработване на точните мислители, оставящи верни на смисъла на думите и изреченията, и постоянно нащрек срещу термини неопределени и двусмислени, като логиката“. Изучавайте логиката, тя ще ви научи да гледате по-дълбоко на случващото се и да го разбирате, а това ще ви е полезно в способността правилно да формулирате мислите си.
  • Важен фактор за правилното формулиране на мислите е обкръжението ви. Ясно е, че ако тези, които не могат и две думи да кажат, на нищо не могат да ви научат, а ако има повече такива хора във вашето обкръжение, това само ще влоши ситуацията. Обърнете внимание на това как правилно излагат мисли си хората от вашето обкръжение.

Общителният човек винаги по-лесно намира думи, за да изрази мислите си. Ако вие не сте такива, развивайте тези умения за общуване.

Техника за формулиране на мислите

  • Понякога да формулирате мислите си ви пречат външни, разсейващи или объркващи фактори. Не обръщайте внимание и не зацикляйте на външната обстановка.
  • Често проблема за формулиране на мислите е тяхната недоизказаност. Трябва ясно и конкретно да разбирате какво искате да кажете.
  • При формулирането на мислите си, се фокусирайте върху ядрото, върху това, което искате да стигне до хората. Избягвайте многословието и излишната приказливост. Ако са необходими детайли, събеседника ще ги уточни.

Надеждата за разбиране от две думи води до неразбиране.

Формулирайте мислите си точно и ясно, не мислете, че вашия събеседник задължително ще се досети какво искате да кажете!

Вижте още:

Как да говорим интересно?

Как да имаме приятен глас.