Можете да научите само първите изречения, за да започнете презентацията, но не трябва да учите наизуст цялата презентация.

prezentacia

Трябва ли да научите презентацията наизуст?

Първо, ако научите наизуст цялата презентация, аудиторията веднага ще разбере, защото няма да има паузи, интонации, колебания в скоростта, които са свойствени за стила на общуване. Вие ще станете като машина, и това ще създаде бариера между вас и вашата аудитория.

Второ, ако някой ви прекъсне по време на презентацията и ви зададе въпрос, ще се наложи да спрете и да отговорите. Отговаряйки на въпроса ще говорите с естествен маниер на общуване. Аудиторията веднага ще забележи разликата. Аудиторията ви ще си помисли: „Защо не може да говори с нас като нормални хора, а ни кара да слушаме тази суха и предварително заучена реч?“.

Освен това, ако ви прекъснат, ще трябва да продължите своята наизустена презентация от мястото, където сте спрели. Това може да се окаже много сложно за вас, защото ще трябва да си спомните къде сте спрели и за какво сте говорили. Отново разликата между представянето на презентацията и вашите отговори ще бъде очевидна. Вашата аудитория ще иска да разбере, какъв сте вие в действителност и ще чувства, че във вашата презентация те са като неочакван проблясък в прозорец.

Не научавайте презентацията дума по дума. Предайте своето съобщение от сърце и говорете искрено. Запомнете само основните пунктове, които присъстват в презентацията, запомнете структурата на презентацията. Ако можете научете началните и заключителни фрази на презентацията, но не я учете цялата. Може да си приготвите бележки и да ги поставите пред вас, в случай че ви е необходима помощ.

 

Вижте още:

Причини за лошо представяне на оратора

Как да развълнувате аудиторията с доклада си – полезни съвети


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения