Програма – Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта

ПРОГРАМА

Ораторско изкуство. Риторика и увереност в речта

Kурс за бъдещи и развиващи себе си лидери, мениджъри, собственици на бизнес, политици и всеки, който желае да подобри презентационните си умения

 

Занятие № 1 ЗАПОЗНАВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Запознаваме се с програмата и формата на курса. Запознаваме се с ключевите параметри на които трябва да обърнем внимание при публични изяви. Запознаваме се как правилно да даваме и приемаме един на друг обратна връзка. Практикуваме новите знания за даване и приемане на обратна връзка.

 

Занятие № 2 – ТЕХНИКА, ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЧТА

Техника на речта, сила и лекота на звука, ясна дикция и произношение, речево дишане. Владеене на погледа, темпът на речта, думите-паразити, построяване на фразите. Умение точно да се изразява и ясно да се формулира съдържанието и да се постигат целите на публичната реч.

Форма и съдържание на речта. Какво е ораторско майсторство? Концепция и базови понятия. Значението на формата и съдържанието на речта в психологията на влияние на публиката, основни техники и инструменти за въздействие. Закономерности на влияние на аудиторията с помощта на речта, основните грешки на начинаещите оратори.

 

Занятие № 3 – УВЕРЕНОСТ ПРЕД АУДИТОРИЯТА

Управляване на стреса, овладяване на психологическото състояние, методи за преодоляване на психологическите блокажи и ораторският страх. Основни причини за вълнение и дискомфорт пред публика – методи за тяхното отстраняване. Как да постигнем вътрешен комфорт и да говорим уверено и свободно.

Избавяме се от страховете и излишното вълнение. Отработваме на практика повече от 10 техники за управление на емоциите си пред публика.

 

Занятие № 4 – КОНТАКТ С АУДИТОРИЯТА

Първата среща с аудиторията. Импринтинг (формиране на първо впечатление), имиджът на оратора, техники за въвличане, захващане и задържане вниманието на аудиторията, създаване на уважение, доверие и благоразположение на публиката.

Учим се да преборим страхът да гледаме хората в очите и да намираме своето амплоа.

Професионалното владеене на първото впечатление е ключът към успешната публична изява.

 

Занятие № 5 – ЕНЕРГИЯТА НА РЕЧТА

Енергията на речта. Вътрешното емоционално състояние, нивото на енергия и оптималното състояние на оратора. Източници на енергия за оратора. Яркост на речта, създаването на силно впечатление, секретите на магнетизма и привлекателността на оратора.

Запознаваме се принципите на високата/ниската енергия на публичната изява. Практикуваме новите навици чрез говорене пред публика, използвайки последователно инструментите за повишаване и понижаване на енергията. Учим се как да захващаме лидерската позиция с помощта на високата енергия.

 

Занятие № 6 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – УПРАВЛЯВАМЕ ЖЕСТОВЕТЕ СИ

Развиваме жестикулацията. Кои жестове са нежелателни и кои са за предпочитане. Реч пред голяма и пред малка аудитория. Запознаваме се с основните пози и базовото положение на ръцете на оратора. Запомняме с тялото основната поза на оратора. Тренираме различните варианти на базовото положение на ръцете и намираме най-подходящото за себе си положение. Разбираме на какво да обръщаме внимание при жестикулацията. Отработваме ,,говорещите“ и ,,комуникативни“ жестове.

 

Занятие № 7 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – КОНТАКТ С ОЧИТЕ, ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕД АУДИТОРИЯТА

Изучаваме тънкостите на техниката,,контакт с очите“. Как и колко време да гледаме слушателите за да установим контакт с аудиторията. Отработваме навик да поддържаме със слушателите добър контакт с очите.

Изучаваме важността на паузите и как правилно да ходим по време на речта.

Отработваме навика да правим паузи и ходим пред аудиторията.

 

Занятие № 8 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – ВНИМАНИЕТО НА ПУБЛИКАТА И МЕТАСЪОБЩЕНИЯТА

Метасъобщението е важен параметър за успеха на публичната изява. Това което се възприема от аудиторията неосъзнато. Нашето невербално послание към слушателите, как говорим и как изразяваме себе си. От това какво демонстрираме невербално, много зависи как ще ни възприеме аудиторията.

Учим се да управляваме своите невербални съобщения и да задаваме въпроси усилващи връзката с аудиторията.

 

Занятие № 9 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ И ПРОВОКАЦИИ

Как да отговаряме на различни типове въпроси?

Какво да правим ако сред аудиторията се е появил ,,труден“ слушател? Изведнъж някой започва да пита не по темата, да говори по телефона, да се разсейва сам и да разсейва и другите. Как да го върнем? Как да не загубим и останалата част от аудиторията? На курса ще се научим на всичко това. Ще отработваме умението да съхраняваме спокойно състояние независимо от провокацията на групата.

 

Занятие № 10 – СТИЛОВЕ НА РЕЧТА

Тренираме различни стилове на речта. Тук ще развиваме умението си по различен начин ( в зависимост от целта) да въздействаме на слушателите. Тренираме да говорим в различни стилове: от ,,мек и пухкав“ до ,,твърд и бодлив“

 

Занятие № 11 – ХАРИЗМАТА НА ОРАТОРА

Ефектната публична изява без особени усилия. Откъде се взема харизмата. Трите секрета на харизматичния оратор. Отработка на навик за спокойно присъствие и уверено състояние. Цялостност и последователност на речта, техники за изящно начало, съдържателна основа и ярко завършване. Умението да говорим не хаотично, а структурирано и композиционно грамотно.

 

Занятие № 12 – ВИДЕОЗАПИС – АНАЛИЗ, КОРЕКЦИЯ И ЗОНИ НА РАЗВИТИЕ

Заснемане на речта и работа с видеозаписа. Вашата реч ще се заснеме на видео. Ще ви научим да анализирате своите видеозаписи, да забелязвате какво трябва да се засили и какво да се коригира. Това ще ви е необходимо и в бъдеще, за да можете след курса да продължите да усъвършенствате своите публични изяви.  

Продължителност на курса 48 ак.ч./6 седмици/

НАЧАЛО: 17 Септември 2016 год.

<- Обратно