След като сте привлекли вниманието на аудиторията e време да преминете към основната част на презентацията. Тук вие обсъждате темата по-подробно.

osnovns-chast-na-prezentaciata-0

Ако вашата цел е да информирате, основната част на презентацията трябва да описва вашата тема и да покажете как тя се отнася към аудиторията.

Ако целта е да убедите, вие използвате основната част на презентацията, за да определите проблема и да предложите своите решения.

Сега ще обсъдим методите на създаване на основната част на презентацията.

Не забравяйте, че времето ви е ограничено, така че трябва ограничите и основните идеи, изложени в презентацията. В зависимост от отделеното време за презентация, по-добре да се придържате от две до пет основни точки. Трябва да се представят доказателства за всяка отделна точка. Най-добре да включите по-малко точки, за да може по-подробно да разкриете тяхната същност.

След като сте определили най-важните точки за разглеждане, следващото което трябва да направите е да планирате структурата на вашата реч. Да, това е наистина необходимо – да се планира на структурата на презентацията. Няма нищо по-разочароващо от слушане на оратор, който скача от тема на тема без обяснение как са свързани те. Трябва да организирате основната част от презентацията по такъв начин, че всяка точка да има смисъл.

 Най-често срещаните структури:

Тематична структура – използва се когато има няколко идеи, свързани с вашата тема, всяка отделна идея се превръща в основна точка. Тази структура е полезна за информативни речи.

Хронологична структура – използва се за информативни и убеждаващи речи, всяка от които изисква представяне на фонова информация.

Пространствена структура – организира материала в съответствие с физическото пространство. Тази структура е полезна за информативни речи.

Систематизирана структура – организира материала по неговите категории. Такава структура е полезна за информативни и убеждаващи речи.

Проблем/решение – тази структура организира материала, описвайки проблемите и след това предоставя решения. Такава структура с полезна за убеждаващи презентации.

Причина/следствие – описва причината за проблемите и след това предоставя последствията от тези проблеми. Тази структура е полезна за убеждаващи презентации.

Както можете да видите, някои елементи могат лесно да бъдат организирани с помощта на различни модели. Изберете структура, която поддържа презентацията с спомагателни  материали, които смятате да споделите с вашата аудитория. Независимо от структурата, която сте избрали, убедете се, че се придържате към нея през цялото време на презентацията.

Вижте още:

8 начина да оживите всяка презентация

10 съставни на успешната презентация


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения