Правилната и ясна реч е признак за образован човек, негово тежко предимство, което може да използва в много жизнени ситуации.

Да се подготвят думите, да се напише грамотен и убедителен текст може и да е лесно, но да го произнесеш вече не е толкова лесно. Лошата дикция и артикулацията на речта могат напълно да развалят и най-внимателно подготвеното изказване. Развитието на дикцията и умението да се говори красиво е необходимо както в ежедневния живот, така и  при общуване с приятели и близки, в разговорите с колеги в работата, делови партньори и клиенти.

Дикцията предполага ясно произношение на всички звуци, вярно поставени ударения, липса на проблеми с артикулацията. Нарушенията на артикулацията са свързани с дефекти на речевия апарат, който отговаря за отчетливото произношение. Също така качеството на дикцията се намалява заради неспазване темпото на речта и появата на неясни окончания.

Практически всички проблеми с дикцията могат да се поправят. За целта е необходими редовно да тренирате. Днес има много упражнения, които ще ви помогнат да говорите красиво и ясно. Ето някои от тях:

Развитие на дикцията при възрастните

Razvitie-na-dikciata

Упражнение №1. СКОРОПОГОВОРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИКЦИЯТА

Скоропоговорките са ни известни още от детството. Това са ритмични предложения  с набор от думи, където често се среща определен звук или няколко звука. Честото изговаряне на скоропоговорки ще помогне за артикулиране на нужния звук правилно. Редовните упражнения ще направят речта по-бърза и ясна.

Трябва да започнете с прости скоропоговорки. За начало темпа на произнасяне трябва да бъде невисок, постарайте се отчетливо да изговаряте думите и звуковете. Постепенно скоростта трябва да се увеличи. Когато стигнете до съвършенство в произнасянето на прости скоропоговорки може да минете към по-сложни. Това ще допринесе за развитието на добра дикция на речта.

Допълнение към скоропоговорките може да бъде преграда ( орех, тапа от вино и др.), разположена в устата, препятстваща правилната артикулация. Ако се научите да изговаряте думите ясно с преграда, при липса на такава речевия апарат ще започне да работи по-добре и дикцията ще се подобри.

Упражнение №2. СЛУШАЙТЕ СВОЯТ ГЛАС

Нашият глас звучи не както ни се струва на нас. Затова добро упражнение за развитие на дикцията ще бъде поправянето на дефектите на речта на запис. Прочетете откъс от книга, а след това прослушайте получения резултат. Отбележете всички пропуски и дефекти и се постарайте следващия път да ги поправите. Записвайте вашия глас до получаване на идеален резултат.

Упражнение №3. ТРЕНИРОВКА НА ДИШАНЕТО

Недостигът на въздух е известен проблем, пред който сме изправени дори и в ежедневието. А по време на доклади или публични изказвания това изглежда неизгодно, защото се получава прекъснато изречение, ефектът от изговорените думи не винаги е изразен в пълен обем. Може да се избавите от това чрез трениране на диафрагмата. Едно от упражненията за развитие на дикцията е да издърпате гласния звук на вдишване. Първо дишането ще ви стига за няколко секунди, но при постоянна тренировка може да се стигне до 25 сек. Следващият етап на упражнението е промяна на височината на гласа. Също така дишането може да се тренира чрез надуване на балони.

Редовното развитие на речта и дикцията демонстрират положителни резултати доста бързо. Вие ще увеличите своя социален кръг на общуване, тъй като не много хора искат постоянно да питат повторно и да се опитват да разберат неясна реч. Притежателите на добра дикция получават по-голямо внимание заради умението да говорят добре. Тренировките ще способства за подобряване на публичните изказвания. Хората не само ще ви слушат, но и ще запомнят това, което искате да им кажете.

Яснота на речта зависи от работата на речевия апарат. Ако органите, отговарящи за артикулацията работят вяло, яснотата и разбираемостта на речта е на ниско ниво.

Вижте още:

Как речта влияе на съдбата?

Речево дишане


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения