Всички ние сме гледали как майката храни бебето с лъжичка. Представете си как става това.

rech-bez-pauzi-1

Първото, което прави тя е да привлече вниманието на детето: „Миличко, отвори си устичката“. След това взема малко каша в лъжичката и протяга ръка към отворената уста на бебето. Кога мама дава втората лъжичка каша? Правилно, когато бебето не само поеме кашата, но и я преглътне. Какво прави майката докато бебето дъвче? Чака. Ако детето дъвче бавно, може да му даде по-малко каша. Ако дъвче бързо, значи кашата може да се увеличи.

Ораторът храни публиката. Само, че не с каша, а с информация. Публиката усвоява тази информация. След всяка порция е необходима пауза.

Ако няма пауза, информацията не може да се усвои. Не се възприема. Или не се запомня.

Всяко предложение е късче информация.

Тази информация трябва да бъде проверена за истинност. Да се помисли за нейната полза. И само след това е възможно да се запомни нещо от информацията.

Паузите дават възможност за всички тези операции. Без паузи е сложно. А да се запомни чутата информация без паузи е още по-сложно.

Ако искате да ви разбират, правете паузи.

За искате вашите думи да се запомнят, правете още по-големи паузи.

Паузата е елемент на речта. Паузите също са толкова важни, колкото пространствата между думите в текста. Като точка между изречения. Като запетая, тире и двоеточие. Има задължителни паузи и произволни.

Паузата е инструмент на оратора. И този инструмент трябва да се използва.

Има паузи, които са нужни на оратора.

Например:

  • За да помисли какво да говори по-нататък.
  • За да привлече внимание.
  • За да направи акцент на нещо важно.
  • За да заинтригува.

Има паузи, които са нужни на публиката.

  • Да обмисли чутите думи, да ги запомни…

Ораторът трябва да отчита всичко това. И трябва да следи, успяват ли хората да възприемат цялата информация?

При повечето оратори паузите са малко или въобще липсват, което значително намалява стойността на речта.

Вижте още:

Четири способа за възприемане на информация

Пет способа за подобряване на вашите презентационни умения