Трябва ли мениджърът да говори добре? – изглежда по-скоро тривиален въпрос, и всеки ще може лесно да даде един куп аргументи в подкрепа на тази теза.

menidzharat- da- govori- dobre-1

В края на краищата е важно за мениджърът служителите и подчинените  да го слушат и възприемат неговите думи като свои, за да правят каквото е нужно.

Въпросът е – когато мениджърът говори добре, постига ли своите цели? Поднася ли необходимата информация достъпно, възприема ли аудиторията получената информация така, както я възприема мениджъра, без изкривяване?….. А за играта „развален телефон“ всички знаят и помнят.

Как се появява вдъхновяващата и запомняща реч?

Харизма

Често от различни източници може да се чуе за въздействието на „харизмата“ на имижда на мениджъра. Терминът „харизма“ има много лица.

Задачата е ярко, ясно, кратко и енергично мениджърът да сподели със своите служители и колеги информацията, за да могат те да повярват и да започнат да вършат нещо, както е наредил ТОЙ – „великият ръководител“.

И разбира се, харизма – това е игра, сцена за оратора!

Вътрешна конкуренция

Парадокс е, но по-гръмкия и комуникативен служител е способен да привлече към себе си повече внимание от страна на висшето ръководство, отколкото тихия и уверен в себе си началник.

„Да придърпаме одеялото към себе си“

Сигурно сте имали ситуации, когато заради част от бюджета се е налагало да говорите пред важна аудитория. Да защитите свой проект, да вземете за него пари от бюджета на компанията. Задачата е достатъчно сложна, но интересна…Навикът за публично говорене тук може да ви добави няколко точки.

Често мениджърите се притесняват да говорят пред аудитория заради няколко неща:

Как ще ме възприемат служителите и останалите ръководители?“. Т.е. имаме работа с поглед от страни. Прекрасно! На нашите курсове ще имате възможност да погледнете на себе си от различни страни. Първо, аудиторията ще ви дава обратна връзка. Не се притеснявайте, че ще имате обратна връзка от непознати хора, това ще бъде конструктивна обратна връзка. Нейната задача ще бъде да ви даде информация, в коя посока трябва да работите върху себе си, за да бъдете по-ефективни и да постигнете своите цели.

И второ, вие ще имате възможност да погледнете на себе си от страни, но вече със своите собствени очи.

Как ще се чувствам по време на изказването и след това?“-  Тук имаме работа с поглед отвътре. Т.е. със самооценка. Повярвайте, през цялото време ще работим над тази не проста задача и ще се справим.

Важно е само да направите първата стъпка – да решите да посетите курсовете Ораторско изкуство и „Актьорско майсторство. Но това трябва да бъде именно вашата стъпка! Успех!