Много бизнесмени се интересуват от това, как да подобрят своята разговорна реч, тъй като това е важно за водене на преговори, ефективно сътрудничество с клиенти и партньори. Разговорната реч играе не малка роля и за саморазвитието.

Uprazhnenia -za- razvitie- na- razgovornata- rech-2

Предлагаме ви шест упражнения, които ще ви помогнат за развитие на вашата разговорна реч. За всяко едно от тях ще са ви необходими по три дни. Преди да пристъпите към новото задание, трябва да повторите вече наученото. Първоначално упражнението ще бъде с продължителност 15-20 минути, а в края на програмата – около един час. След това при желание можете да изпълнявате упражненията отделно или целия комплекс заедно.

  1. Разширяваме речниковия запас.

За това упражнения ще са необходими текст и речник. Задачата е да заменяте срещаните думи със синоними. Например, изберете всички прилагателни и изберете подходящи според текста епитети. Една дума може да бъде заменен с идиоматичен израз или популярен израз. Същото може да се направи с други части на речта. В началото ще бъде нужен речник, но след това ще можете да се упражнявате и без него. Това упражнение разширява пасивния речников запас и помага за подобряване на знанията както за родния, така и на чужд език.

  1. Кратък разказ по ключови думи

За това упражнение трябва да вземете пет не свързани помежду си думи. Може да използвате някаква книга, за да ги изберете. Това може да бъде част от речта, носеща смислово значение. Избирайки по този начин пет ключови думи, съчинете малък текст и го повторете. Всеки разказ трябва да бъде не повече от три минути. Едно упражнение трябва да включва не повече от 3-4 текста. Това упражнение развива въображението, логиката и съобразителността.

  1. Разговаряме с огледалото.

Упражнението се състои в това, да изговаряме отделни думи с различни интонации, думите също можем да ги вземем от книги. Разкажете своето съчинение от предишното задание първо без мимика, след това с мимика. Вижте кои мимики са най-подходящи за този текст.

Наблюдавайте изражението на лицето си. Харесва ли ви? Ще се хареса ли на обкръжаващите? Тази задача помага да развиете навика съзнателно да контролирате изражението на лицето.

4 Разказ по ключови думи №2

Това упражнение не се различава от предишното, само сега за упражнението ще ви бъдат необходими десет думи.

5. Слушайте себе си.

Вземете диктофон или използвайте този, който е вграден в мобилния ви телефон. Запишете текстове или обръщения. Тази задача ще ви помогне да чуете слабите и силните страни на своята реч, за да коригирате недостатъците.

Слушайки записа, оценявайте по два критерия:

  • Харесва ли ви вашата реч на вас;
  • Ще се хареса ли тя на другите хора.

За работа с диктофона се използват художествени текстове и стихотворения. Първо ги четете, а след това правете преразказ или, ако е стихотворение, го научете наизуст. Отделяйте особено внимание на поставянето на ударения, ако не сте уверени,  проверете в речника. Записвайте в тетрадка думите с ударения, които трябва да запомните.

  1. Упражнение със събеседник

За развитието на диалогична реч имате нужда от събеседник. Ще бъде добре, ако и той като вас използва тези упражнения за развитие на разговорната реч. В този случай ще се развие диалог, отдалечавайки се от задачата за текст по ключови думи. Диалозите могат да бъдат един, три, пет, седем.

Ако не разполагате с такъв събеседник, изберете някой от приятелите си, които са съгласни да помогнат да тренирате. Подгответе предварително темата на беседата, нейния план и удобно време за диалога. Основната цел на този етап е да се научите да заинтересовате с разговора, да пробудите любопитството и да задържите вниманието за не по-малко от 5 минути. Задачата може да се смята за изпълнена, ако събеседниците са провели няколко кратки диалога на зададените теми.

Тази програма има за цел бързото и ефективно развитие на разговорната реч при възрастни, които се нуждаят от уменията на добър събеседник в работата или обществената дейност.

Правейки всички упражнения, вие всеки път ще наблюдавате подобрение в развитието на вашата разговорна реч и ораторски умения.

Вижте още:

Как да увеличим своя речников запас?

Как правилно да формулирате мислите си?