Всеки знае, че който притежава чувство за хумор много по-лесно върви по жизнения път, противостои на неприятностите, взема решения и решава проблеми.

humor

Как да развием чувство за хумор

Човек, притежаващ добро чувство за хумор много по-лесно се справя в трудни ситуации и понася неуспехите, оптимистично гледа напред и леко постига поставените цели. Във всички случаи, с хумор живота е много по-лек и приятен.  Чувството за хумор позволява лесно да се получи допълнителен успех в комуникацията. Хората, способни да оценяват ситуацията и тактично да се шегува, да изненадват околните с весели шеги и анекдоти, обикновено заемат специално положение в обществото, получават признание, уважение, авторитет и внимание.

Какво представлява смехът?

Смехът е емоционална реакция на чутата весела реплика, хумористична ситуация или действие. Смехът неочаквано променя обстановката и осигурява неочакван обрат на ситуацията.

Смехът, независимо от несериозността на хумористичната ситуация, е психологическа защита. По същество смехът е изхвърляне на напрежението. Психиката на засмелия се човек, в момента на шегата не е била готова за неочаквания обрат на събитията. Примитивна схема на работа на хумора: първо следва обичайното действие. Не е важно то дали е ваше или чуждо, важното е, че то е привично за обекта. Следва непредвидено действие. Непредвидено не в смисъл внезапност, а в смисъл липса на очакване точно на такова действие. Това действие го правите вие-шегувате се. Ако всичко е успешно, обектът се усмихва или се смее.

Структурата на хумористичното действие добре се проследява във вица, който обикновено се състои от няколко части: първо трябва да бъде уводната част, след нея е ключовата фраза, която нарушава обичайния модел и преобръща ситуацията в краката нагоре.

Съществуват няколко вида на хумор. Всеки знае, че пошлия, язвителен и рязък хумор често се среща сред младежите. Интелигентният човек може да развесели с тънка сатира. Хуморът е експлозия на конфети, блестящи цветове и блясък.

Как да развием чувство за хумор

Мнозина вярват, че чувството за хумор е по рождение и не може да се развие. Но със силно желание и готовност да се учи – всичко е възможно! В днешно време има много курсове и семинари, които учат хора с различни възрасти, характери и темперамент, да развият своето чувство за хумор. Посещавайки постоянно тренинги с цел развиване на чувството за хумор, хората придобиват умения за „душата на компанията“.

 За да научите как да се шегувате, наблюдавайте хората, които знаят как да го правят. Сигурно във вашето обкръжение има такъв човек, душата на компанията, който излъчва веселие и позитивизъм. Обикновено хората обичат да общуват с такива хора, прекарвайки времето във весела компания и положителна атмосфера. Наблюдавайте шегаджията, настройте се на неговата вълна, копирайте неговото поведение и действия. От време на време си задавайте въпроса: „ А как би постъпил той на мое място?“ и правете същото. След известно време ще почувствате, че у вас се появява талант на хуморист, в началото незначителен, но постепенно чувството за хумор ще нараства. По този начин вие ще придобиете непосредствен дар да веселите хората. Ако развивате способността да се шегувате, с времето ще станете душата на всяка компания, веселяк, излъчващ положителни емоции.

Има много техники и конкретни схеми, които трябва да имате предвид. Много е важно да усетите момента за шегата. Определено е ясно, че шега, казана в подходящ момент, ще бъде по-интересна, ще бъде уместна и ще предизвика одобрение,  отколкото в шега в неподходящ момент. В случай на неподходящи шеги и неуспешен опит за хумор, подобни действия ще доведат до осъждащи погледи и недоумение в обкръжаващите, в подобни случаи, обикновено, смешника сам може да се окаже обект на насмешки.

Как да избегнем конфузните ситуации и да се научим предизвикваме смях с весели шеги и анекдоти?

За част от секундата е важно да се направи оценка на обстановката и в подходящия момент да се каже фраза, която да бъде актуална и да предизвика бурна, весела реакция. Как да измислим вариант на шега и да изберем най-подходящата? Умението да се шегуваш е неосъзнат навик. Обикновено, при опитните хумористи решението да кажат някаква шега възниква моментално, в подходящия момент и не предизвиква затруднение.

Важна основа за развитието на чувство на хумор е позитивното отношение на човека към живота, и, разбира се, възможността да се смее искрено над себе си. Човек ,който страда от комплекси ще успее много трудно. Изводът е един – изхвърлете комплексите! Всичко ще бъде наред, аз ще успея! С позитивизъм по-лесно се върви напред по живота. Един жизнерадостен и щастлив човек, обичащ себе си и всички наоколо, има много повече шансове да развие чувство за хумор и да блести в компания, да дарява събеседниците с положителни емоции. Любовта към живота и радостното възприемане на света могат да се научат от децата, тъй като те са в състояние да се наслаждават наистина. Положителният заряд с енергия,  усмивката и оптимистичната настройка са най-необходимите фактори за развиване чувството на хумор. Усмихвайте се, радвайте се, дори на дребни неща. Излъчвайте позитивност и радост.

За развитието на чувство за хумор влияе речниковия запас и образоваността на човек. Много шеги са построени на играта на думи. За развиване на кръгозора и мисленето, четете повече книги. Благодарение на широкия кръгозор, вашите шеги ще станат по-остри и много по-съдържателни. Задължително трябва да тренирате речта си, да се стараете да изговаряте скоропоговорки, да произнасяте всякакви думи, всичко, което ви идва на ум. Много е важно да не спирате, тогава всичко непременно ще се получи! Остроумието и чувството на хумор са най-високото ниво на майсторство.

Има вид обучение за развитие на асоциативното мислене, което може да се прави самостоятелно. След като изберете даден предмет, се опитайте да подберете към него колкото може повече думи и асоциации. Ако тренирате ежедневно, след известно време, асоциативното мислене ще достигне такова ниво, че мисълта ви ще върви леко и много  да се замисляте, раждайки и складирайки в главата ви хитроумни сравнения и каламбури.

За да може шегите да  „потекат свободно“ е много важно настроението, с други думи – имайте кураж! В това състояние, човек излъчва силна енергия, казва успешни вицове, весели шеги на място и право в целта. Ако човек е спечелил образа на смешник в компанията, от него се очакват смешни истории, понякога в такава ситуация, дори не много добра шега ще предизвика смях.

Изводът е, че шегата трябва да се поднася правилно и в подходящия момент, Трябва да помните, че дори празната, неудачна шега, поднесена правилно и в подходящия момент, може да предизвика буря от положителни емоции и смях.

 

Вижте още:

Анекдота като компонент на успешното представяне

Логичност, точност и богатство на речта – Ораторско майсторство

Актьорско майсторство – начален курс


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения